Pranešėjai

Darius_silingas.png

 

Darius Šilingas

No Magic Europe, UAB

 

Dr. Darius Šilingas yra No Magic Europe sprendimų skyriaus vadovas bei pagrindinis dėstytojas-konsultantas. Jis pravedė virš 100 modeliavimo mokymų ir konsultacijų sesijų žinomose organizacijose 19 valstybių. Viena iš pagrindinių mokymų ir konsultacijų tematikų - verslo procesų modeliavimas, naudojant BPMN modeliavimo kalbą. Darius yra išlaikęs OMG Certified Expert in BPM sertifikatą. Jis dažnai skaito pranešimus modeliavimo tematika tarptautinėse konferencijose, kasmet organizuoja verslo procesų valdymo seminarus Lietuvoje bei administruoja lietuvišką LinkedIn diskusijų grupę Verslo procesų valdymas. Skaito paskaitas ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistratūros programoje Verslo procesų valdymas. Darius yra konferencijos Verslo procesų valdymo praktika sumanytojas ir pagrindinis ideologas.

9:00–9:20

Konferencijos atidarymas

Pristatysime konferenciją, jos tikslus, trumpai apžvelgsime šių metų konferencijos programą bei patarsime, kaip gauti daugiausiai naudos iš dalyvavimo konferencijoje.

 

Name

 

Tadas Žibūda

UAB “ORGANIZACIJŲ VYSTYMO CENTRAS” (OVC Consulting)

 
Tadas Žibūda yra „OVC Consulting” partneris ir konsultantas, CMC (Certified Management Consultant). Jis dešimti metai dirba organizacijų konsultavimo ir mokymo srityje, specializuojasi organizacijų vystymo, asmeninio efektyvumo ir tiekimo grandinės valdymo srityse. Darbe su kompanijomis priklausomai nuo poreikio Tadas atlieka kelis vaidmenis: vidinio proceso konsultantas, srities konsultantas-ekspertas arba seminarų vedantysis. Pagrindinės Tado veiklos sritys: organizacijų veiklos nefinansinis auditas, struktūros optimizavimas, procesų tobulinimas, organizacijos veiklos strateginis planavimas, darbo užmokesčio sistemos, tikslų sistemos bei speciali sritis – tiekimo grandinės valdymas.
rita_balsiene.png

Dr. Rita Rekašiūtė Balsienė

UAB “ORGANIZACIJŲ VYSTYMO CENTRAS” (OVC Consulting)

Rita Rekašiūtė Balsienė yra „OVC Consulting” partnerė ir konsultantė, CMC (Certified Management Consultant). Ji nuo 1995 metų dirba organizacijų konsultavimo ir mokymo srityje. Rita konsultuoja organizacijas sprendžiant strateginio planavimo, vadovavimo, pokyčių valdymo, vidinės komunikacijos bei personalo valdymo klausimus. Ji vadovauja organizacijos diagnostikos, pokyčių įgyvendinimo projektams organizacijose, atlieka kompetencijų vertinimą pagal 360° grįžtamojo ryšio ir kitas metodikas. Rita turi ilgametės vadovų ir specialistų mokymo patirties.  Rita yra baigusi Vilniaus universitetą, turi socialinių mokslų daktaro (psichologijos) mokslinį laipsnį.

9:20–9:50

Su kuo tai valgoma? Skirtingų procesų tobulinimo metodų apžvalga ir palyginimas.

  Sakoma, kuo toliau į mišką - tuo daugiau medžių. Panašiai ir procesų tobulinime - kuo labiau giliniesi, tuo dauigau skirtingų metodų, praktikų, vadybos srovių atrandi. Todėl šio pasisakymo tikslas - pristatyti ir aptarti įvairius galimus pasirinkimus tobulinant procesus. Padėsime klausytojams suprasti, kuo vieni metodai skiriasi nuo kitų, kada jie taikytini bei kuo kiekvienas iš jų unikalus.  Sieksime išsklaidyti paslaptingumo šydą ir reklaminius šūkius, kad padėtumėm suprasti procesų tobulinimo metodų esmę. Pasisakyme remsimės savo ir savo klientų patirtimi. Apžvelgsime: bevardžius metodus, o taip pat Lean ir LeanSixSigma, Agile, CMMI, TOC, ISO, SCOR ir kitas metodikas.

 

andrius_vasiliauskas.JPG

 

Audrius Vasiliauskas

UAB "TOC sprendimai"

 

Audrius Vasiliauskas yra konsultacinės įmonės "TOC sprendimai“ vienas iš steigėjų ir partnerių. Jis yra pabaigęs KTU informatikos fakultetą, kompiuterių specializaciją, todėl pradėjo savo karjerą programuotoju. Kopiant karjeros laiptais dirbo projektų vadovo, skyriaus vadovo, gamybos vadovo, bei direktoriaus pozicijose.
Audrius Vasiliauskas yra sertifikuotas Apribojimų teorijos praktikuotojas. Pagrindinė specializacija yra projektų valdymas bei apribojimų teorijos taikymas projektinėje aplinkoje, gamyboje ir distribucijoje.

9:55–10:25

Lengva pradėti, bet sunku pasiekti rezultatus

 

Daugeliui teko susidurti su situacija, kai atrodo procesų dokumentavimas, tai ir yra ko trūko, kad dirbtume efektyviai. Projektas startuoja su dideliu entuziazmu, bet laikas eina, o fantastinių rezultatų nėra. Tik daug prirašyto popieriaus, o niekas iš esmės nepasikeitė. Kaip galėjo atsitikti, kad nepasiekėm numatytų rezultatų? O gal paskubėjom pradėti procesų dokumentavimą? Ar tikrai turite sau atsakymus į šiuos klausimus: Kada proceso dokumentavimas duos naudos, o ne papildomo darbo? Kiek detaliai dokumentuoti procesą? Ar dokumentuotas procesas yra "šventa karvė"? Kaip darbo vietose našumo svyravimai įtakoje galutinį rezultatą? Kaip subalansuoti procesą?

   

juozas_mikulis.JPG

 

 

 

 

Juozas Mikulis

UAB "PricewaterhouseCoopers"

 

 
Juozas yra sertifikuotas projekto vadovas (Project Management Professional PMP sertifikatas), procesinio valdymo ir veiklos efektyvumo didinimo ekspertas nuo 2001 metų įgyvendinęs daugiau kaip 30 vadybos tobulinimo projektų viešajame ir privačiame sektoriuje. Sertifikuotas EFQM 2010 tobulumo vertintojas (Certified EFQM Excellence Assessor 2010) – vienintelis Baltijos šalyse, sertifikuotas 6 Sigma Žaliasis diržas, vadovaujantis IRCA/IATCA ISO 9001:2000 auditorius, Lietuvos Nacionalinio kokybės prizo konkurso vertintojas-ekspertas, Vilniaus Universiteto dėstytojas, kviestinis dėstytojas Warsaw School of Economics. Specializuojasi srityse, susijusiose su valdymo sistemos tobulinimu, veiklos efektyvumo didinimu ir procesiniu valdymu. Tarp Juozo klientų yra privačios organizacijos telekomunikacijų, gamybos, prekybos ir paslaugų sektoriuose, viešajame sektoriuje - ministerijos, jėgos struktūrų institucijos, savivaldybės ir kt.

10:30–11:00

Procesinis valdymas - evoliucinis požiūris - nuo metodų iki kultūros; tikslas, priemonė ir halo efektas (privataus ir viešojo sektoriaus patirtis)

 

Pricewaterhouse Cooopers yra viena didžiausių konsultacinių kompanijų pasaulyje aktyviai dirbanti Lietuvoje padedant organizacijoms viešojo ir privataus sektorių organizacijoms gerinti savo veiklą. Pristatymo metu, apibendrinant didelę eksperto Juozo Mikulio ir Pricewaterhouse Cooopers įmonės patirtį procesinio valdymo srityje, numatoma pateikti praktines įžvalgas šiais klausimais:

 

  • procesinio valdymo organizacijoje evoliucija ir branda - pagrindiniai etapai, klaidos, akcentai, sprendimo būdai - reikalingi pokyčiai instrumentuose, priemonėse, valdymo sistemoje, mąstyme ir kultūroje;
  • procesinis valdymas viešajame sektoriuje - panašumai ir skirtumai su privačiu sektoriumi, pagrindiniai iššūkiai, tendencijos, sprendimai ir jų pavyzdžiai, tobulinimo galimybės ir rezervai efektyvumo didinimui.

 

 

jonas_skardinskas.png

 

Jonas Skardinskas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

 
Jonas Skardinskas dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje nuo 1997 metų. Jam teko dirbti ambasadose Kinijoje ir Vengrijoje. Nuo 2009 metų paskirtas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos IT departamento direktoriumi. Dabartinėse pareigose stengiasi skatinti dialogą tarp veiklos ir IT atstovų, pasitelkdamas savo diplomatinės veiklos patirtį bei veiklos procesų vizualizavimą.

11:20–11:50

Veiklos procesai - valdininkų priešas ar draugas?

 

Lietuvos LinkedIn verslo procesų valdymo diskusijų grupėje išreikšta nuomonė: "aiškiai apibrėžti ir nuolat tobulinami procesai yra valdininkų priešas #1, nes tai parodo, kiek mažai vertės jie sukuria". Ar gali procesai būti valdininkų draugas?  Pranešimo metu pristatysime Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos IT departamento patirtį, skatinant procesinį mąstymą vidinėje organizacijoje. Paanalizuosime konkrečius tekstinių tvarkų vertimo į grafinius procesus ir atvirkščiai pavyzdžius. Aptarsime, kokią naudą duoda procesų vizualizavimas ir su kokiais iššūkiais tenka susidurti, pereinant nuo tekstinio aprašymo į grafinę specifikaciją. Padiskutuosime, kaip galima būtų paskatinti procesinį mąstymą ir grafinį veiklos procesų specifikavimą viešajame sektoriuje.

 

aura_paulikiene.png

 

 

 

 

 

Aura Paulikienė

UAB "OMNITEL"

 

Aura Paulikienė šiuo metu dirba Omnitel Kokybės ir klientų patirties valdymo skyriaus vadove. Šis padalinys atsakingas už Kokybės užtikrinimo priemonių ir veiksmų inicijavimą ir įgyvendinimą, teigiamai Klientų patirtį įtakojančių veiksmų inicijavimą ir įgyvendinimo koordinavimą bei Komercijos padalinio verslo procesų optimizavimą bei pokyčių valdymą. Pastaruosius 1,5 metų vadovauja padaliniui. Prieš tai 2 metus dirbo CRM programos vadove bendroje TeliaSonera CRM programoje, įgijo patirties keičiant egzistuojančius CRM procesus.

11:55–12:25

 

 

 

 

Verslo procesų specifikavimas: trumpalaikis vs. ilgalaikis požiūris

Verslo procesų valdyme svarbus vaidmuo tenka verslo proceso specifikavimui, kuris padeda identifikuoti problematiškas proceso dalis bei inicijuoti projektus jų tobulinimui. Omnitel organizacijoje naudojamas vizualus verslo procesų modeliavimas, remiantis BPMN standartu. Projektinėje veikloje sukuriama nemažai atskirų verslo procesų modelių, kurie naudojami kuriant naujas paslaugas, tobulinant informacines sistemas. Vienas didžiausių iššūkių - kaip iš atskirų, skirtingo detalumo procesų sulipdyti visumą, kuri perteiktų aktualų organizacijos verslo procesų žemėlapį, ir ją atnaujinti reaguojant į dažnus pokyčius. Ar to reikia? Ar užtenka verslo procesus analizuoti inicijuotų projektų kontekste? Ar verta investuoti  nuoseklų procesinės kultūros vystymą bei skatinti ilgalaikį procesų palaikymą? Šių klausimų kontekste aptarsim Omnitel verslo procesų specifikavimo patirtį ir pasidalinsime įžvalgomis, kaip trumpalaikį požiūrį į verslo procesų specifikavimą pakeisti ilgalaikiu.

 

Evaldas Darskus.jpg

 

 

 

 

 

Evaldas Darškus

"Swedbank", AB

 

Evaldas Darškus šiuo metu yra "Swedbank" grupės pokyčių valdymo tarnybos vyriausiasis procesų vadovas. Iki tol vadovavo "Swedbank" Baltijos šalių veiklos meistriškumo departamentui. Evaldas jau daugiau kaip 15 metų dirba organizacijų strategijos formavimo, procesų optimizavimo, Lean koncepcijos diegimo srityje. Iki pradėdamas dirbti "Swedbank", jis konsultavo Rytų skirstomuosius tinklus, Ogmios grupę, Registrų centrą, Alnos kompanijų grupę, Lietuvos draudimą, Rokiškio sūrį, Žemaitijos pieną, kitas Lietuvos bei užsienio įmones. Evaldas baigė taikomąją matematiką Kauno technologijos universitete, vadovų verslo administravimo magistrantūrą BMI ir Vytauto Didžiojo universitete, 10 metų dirbo mokslinį darbą Kauno medicinos akademijoje, labai lėtų ir labai greitų neurofiziologinių procesų modeliavimo srityje.

12:30–13:00

Procesų, vykstančių didelėse organizacijose, klasifikavimo patirtis

 

Verslo procesų klasifikavimas – nemenkas uždavinys didelėse organizacinėse struktūrose. Organizacijos, turinčios keliuose geografiniuose regionuose padalinius,  veikiančius jau ne vienerius metus, atliekančius panašias funkcijas, susiduria su verslo procesų dubliavimo, pakartotino panaudojimo, vieningo procesų „šeimininkų“ identifikavimo iššūkiais. Modeliuojant verslo procesus, susiduriama su problema, kai savo prigimtimi analogiški procesai, skirtingose verslo vienetuose traktuojami kaip atskiri, nepriklausomi verslo procesai. Neįvertinama, kad analogiškas procesas jau sumodeliuotas viename struktūriniame padalinyje ir gali būti panaudojamas kituose padaliniuose, tuo pačiu mažinant kompleksiškumą. Tokios situacijos pasekmė – didelis procesų kiekis, kurį, atrodo, suvaldyti tampa beveik neįmanoma. Aštrus tampa ir klausimas, tai kas gi atsakingas už procesą organizacijoje? Bandymas klasifikuoti verslo procesus į vertę kuriančius, valdymo ir palaikančius procesus, didelėse organizacijose sunkiai pasiteisina. Todėl tenka ieškoti kito principo verslo procesų sisteminimui. Pranešime pristatomas verslo procesų klasifikavimo būdas, susiejantis klientų segmentus, jų poreikius, su šiuos poreikius tenkinančiais produktais bei procesais, su pagalbiniais ir aptarnaujančiais verslą procesais. Aptariamas verslo procesų katalogas, jo struktūra, atributai. Dalinamasi patirtimi, kaip verslo procesų katalogas pasitarnauja struktūrizuojant procesus didelėje organizacijoje, juos optimizuojant, paskirstant atsakomybes už procesų sudarymą, diegimą ir palaikymą.

 

vytautas_petrauskas.JPG

 

Vytautas Petrauskas

UAB "Kauno vandenys"

 
Vytautas Petrauskas yra UAB “Kauno vandenys” informacinių technologijų skyriaus viršininkas. Nuo 1981 m. jis vystė bendrovės informacines ir ryšio technologijas ir jų infrastruktūrą. Savo sprendimus jau 15 metų pasitikrina pasaulinėje informacinių ir ryšių technologijų parodoje CeBIT Hanoveryje.  Prisidėjo, kad bendrovėje  efektyviai funkcionuotų abonentų apskaitos bei finansinių procesų apdorojimo programos, vandens ir nuotekų tinklų skaitinių žemėlapių informacinė sistema (GIS). Iniciavo pranešime pristatomų 12 verslo procesų automatizavimo projektą, parengė reikalavimus bei vadovavo diegimui.

14:00–14:30

UAB "Kauno vandenys" 12 procesų perkėlimas į e-erdvę

 

Pranešime pateikiama UAB "Kauno vandenys" 12 verslo procesų automatizavimo patirtis. Pristatoma 2009 m. įdiegta turinio valdymo sistema, sukurta Intraneto pagrindu, siekiant automatizuoti verslo procesų valdymo procedūras. Aptarsime, kaip buvo įgyvendintas projektas, su kokiais iššūkiais buvo susidurta ir kaip jie buvo išspręsti. Sprendimui prireikė procesų analizės iki transakcijų lygmens. Analizė buvo atlikta išorinių auditorių.  Sėkmingam įgyvendinimui daug reikšmės turėjo stiprus aukščiausios vadovybės palaikymas. Bendrovės darbuotojų iniciatyva ir noras pakelti kompiuterinio raštingumo lygį taip pat prisidėjo prie efektyvios naujos automatizuotų verslo procesų vykdymo  tvarkos. Kaip pavyzdį paanalizuosime pirkimų paraiškos proceso automatizavimo sprendimą. Aptarsime, kokią naudą bendrovei atnešė verslo procesų automatizavimas ir kaip būtų galima įvertinti ekonominį projekto atsiperkamumą.

 

Airidas  laugalis.JPG

 

Airidas Laugalis

UAB "Sprendimų idėjos"

 
Airidas Laugalis yra verslo valdymo sprendimus teikiančios UAB “Sprendimų idėjos” direktorius. Konsultuoja verslo procesų valdymo klausimais nuo 2001 m. Sukaupta patirtis atveria naujas galimybes organizacijos klientams verslo valdymo srityje.

14:35–15:05

Kodėl verslo procesų automatizavimas ne visada duoda gerų rezultatų?

 

Sudėtingų problemų paprasti sprendimai labai gundo. Verslo pasaulyje svarbu mokėti greitai spręsti problemas ir judėti pirmyn. Kai darbo nepavyksta atlikti greitai, pasirodo, kad jį galima automatizuoti! Per paskutinius 50 metų, darbo automatizavimas yra pasiekęs tobulumo viršūnes. Šiandien automatizuojama beveik viskas: apskaita, planavimas, atsargų ir dokumentų valdymas. Todėl susidūrus su valdymo ir našumo problemomis, pirmiausia kyla noras įsigyti automatizuotą problemos sprendimą. Bet labai dažnai automatizavimo rezultatas nuvilia. Kodėl taip atsitinka ir ką reikėtų daryti, kad proceso automatizavimas pateisintų lūkesčius, yra šio pristatymo tema.

 

darius_jonaitis.png

 

Darius Jonaitis

UAB "BPO House"

 
Darius Jonaitis yra UAB "BPO House" vykdantysis direktorius. Darius turi ilgametę darbo patirtį IT sektoriuje: pardavimų, produktų kūrimo bei verslo plėtros srityse. Daugiau nei 17 metų dirba vadovaujančiose pozicijose. Nuolat gilina savo žinias pardavimų, komandos ugdymo (coaching), lyderystės, asmeninio efektyvumo ir psichologijos srityse.

15:10–15:40

Kaip išvengti pavojų ir išlošti perduodant verslo proceso valdymą išorei?

Verslo procesų nuoma (angl. Business process outsourcing, BPO) – tai dalies vidinių verslo procesų perkėlimas išoriniam tiekėjui. Perkėlimas reiškia kažko neturėti savo organizacijos ar įmonės viduje. Kokios galimos rizikos, kaip jas suvaldyti ir kaip gauti naudos? Ką laimi klientas, perdavęs verslo procesų valdymą išoriniam tiekėjui? Ko galima iš jų pasimokyti ir kaip tai pritaikyti savo įmonėje, norint dirbti efektyviau? Darius Jonaitis savo pranešime ne tik atsakys į šiuos klausimus, bet ir pasidalins savo patirtimi, pristatys procesų perdavimo išoriniam tiekėjui situaciją Lietuvoje ir pateiks realių pavyzdžių, kokių rodiklių pasiekė įmonės, pasirinkę verslo procesų nuomą.

   

 

deimante_mitkuviene.JPG

 

Deimantė Mitkuvienė

MAXIMA LT, UAB

 

Deimantė Mitkuvienė dirba procesų ir kokybės valdymo departamento direktore Maxima Lt, UAB. 2000-2008 m. Deimantė dirbo AB "Audimas" kokybės vadove, užsakymų logistikos vadove. 2000 m. Kauno technologijos universitete įgytas Ekonomikos ir vadybos magistro laipsnis, specializacija – Visuotinė kokybės vadyba, 1998 m. – dizaino ir technologijų diplomuoto inžinieriaus laipsnis.

16:00–16:30

Procesų valdymo patirtis: tikslai, raida ir apimtys

Pastaruoju metu organizacijose vis dažniau kalbama apie verslo procesus, jų valdymą, tikslus. To pasekoje atsiranda procesų valdymo skyriai, procesų vadybininkai ar koordinatoriai. Kokie tikslai keliami šiems žmonėms? Kuo jie užsiima?

Verslo procesų valdymas gali būti paremtas įvairiomis vadybos toerijomis. Viena iš krypčių - ISO tarptautinis standartas, kuris skatina taikyti procesinį požiūrį, gerinant kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą bei siekiant, kad klientas būtų  patenkintas. Realioje organizacijos veikloje šie punktai dažnai suprantami:

 

  1. Apibrėžti procesai - tai įmonės struktūra.
  2. Procesų sąveika - tai perduodama informacija iš vieno padalinio į kitą.
  3. Procesų veikimo kriterijai - kiekybiniai rodikliai biudžeto eilutėse.
  4. Reikiami ištekliai - tai darbuotojai, už kurios atsako vadovas ir personalo skyrius.
  5. Stebėsena ir analizė - tai kasmetinių tikslų ir užduočių monitoringas.
  6. Gerinimo veiksmai - įvairūs projektai.


Kokia veikla praktikoje užsiima procesų valdymo skyrius ir kokią naudą atneša įmonei? Procesų valdymo skyriui pirminiai keliami tikslai - dokumentacijos sutvarkymas (dokumentų valdymo sistemos sukūrimas), kokybės kontrolės užtikrinimas, tam tikrų standartų  ar vadybos teorijų įdiegimas. Tai atliekama vieno ar kelių projektų pagalba per 1-2 metus. Sekantis etapas reikalaujantis daugiau laiko ir kompetencijos - procesų analizė, t.y. nereikalingų darbų eliminavimas, probleminių vietų išgryninimas. Atsiranda vidaus auditų funkcija, neatitikčių sistema, korekciniai ir prevenciniai veiksmai. Atitinkamai keičiasi ir procesų valdymo skyriaus tikslai ir veiklos apimtis. Sekantis galimas etapas - procesų optimizavimas.

Vis tik procesų valdymo skyriai dažnai nepateisina vadovybės lūkesčių, nes sudėtinga išmatuoti jų sukuriamą naudą, projektai užtrunka ilgai. Taigi kuo paremtas sėkmingas procesų valdymas praktikoje?

   

 

Naujienos

Lapkričio 16.
Sudėjome konferencijos akimirkų nuotraukas, Jūsų atsiliepimus bei vertinimus, o taip pat - skaitytų pranešimų skaidres.

Spalio 28.
Ačiū visiems, dalyvavusiems! Tikimės, kad žinios, gautos konferencijos metu, visiems Jums nuo šiol leis dirbti efektyviau!
Iki susitikimo VPVP 2012!

Konferenciją organizuoja:

Partneriai:

Swedbank Maxima Ism Omnitel Toc Urm Si KV Bpo Pwc Ovc Global Innovation Studio Efektyvūs sprendimai Ūkio ministerija