Darius Šilingas

No Magic Europe, UAB

  Į viršų

Dr. Darius Šilingas dirba No Magic Europe nuo 1998 m. Šiuo metu jis vadovauja modeliavimo sprendimų skyriui bei eina verslo analitikams bei architektams skirto modeliavimo produkto Cameo Business Modeler vadovo pareigas. Dirbdamas No Magic Europe, Darius Šilingas sukaupė didžiulę praktinių mokymų patirtį – jis yra vedęs kelis šimtus mokymų bei konsultacijų sesijų daugiau nei 20 valstybių.

 

Darius yra vienas iš Lietuvos verslo procesų valdymo praktikų bendruomenės lyderių. Jis aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, publikuoja straipsnius bei skaito pranešimus apie verslo procesų modeliavimą. Darius taip eina ISM Executive School vadovų magistratūros modulio “Verslo procesų valdymas” vadovo pareigas. Darius yra informatikos mokslų daktaras ir OMG sertifikuotas verslo procesų valdymo ekspertas.
 

 

Konferencijos atidarymas bei uždarymas.

 
 

 

 

Roger T. Burlton

BPTrends, BPTrends Associates

  Į viršų


Roger T. Burlton yra vienas iš BPTrends Associates įkūrėjų, verslo procesų valdymo knygos Business Process Management: Profiting from Process autorius. Jis yra neseniai paskelbto Business Process Manifesto redaktorius.

 

Roger gerai žinomas kaip novatoriškų organizacijų pokyčių valdymo metodų lyderis. Jo publikacijos bei metodikos, susijusios su verslo procesų valdymu, suinteresuotų šalių analize, strateginės architektūros valdymu, prototipų kūrimu bei žmonėmis pagrįstu projektų valdymu yra pripažintos ir naudojamos visame pasaulyje. Roger savo klientams siūlo pragmatiškus sprendimus, paremtus realia ilgamete praktika.

 

 

Business Architecture: The Foundation for Business Process Management and Business Analysis

 

There is a clear convergence coming among a variety of well-established business and IT disciplines. Some Enterprise Architects have realized that IT centric EA is doomed without appropriate business direction driving the vision. Business Process Management professionals have been consistently moving the BPM practice to enterprise wide business process architectures for the sustainable management and governance of end to end process assets and total alignment of process results and measures to external stakeholder outcomes. Many Business Analysts are taking a much wider and strategic view of the businesses they must analyze if they are to be successful in defining business, business system and information systems requirements. All of these are all marching towards the same space but are coming from a different starting point, however. How can we get these apparently disparate professions to share the same perspective and knowledge base? This session will introduce a proven approach to have everyone working towards a common foundation. Building a true multidimensional Business Architecture from the point of view of the business and not solely from the perspective of an individual professional group is what is needed for all groups to start together. No one group of professionals can do it alone and none of them should own it outright. Business Architecture is for the whole business and its stewardship must reside there. This session will outline how we can build a shareable, robust and sustainable Business Architecture that everyone can use.

 

 • A little history of EA, BPM and BA practices (where we are coming from)
 • An integrated view of the component parts as seen by the business (where we are going to)
 • A method that glues it all together to achieve strategic outcomes (A Business Architecture method)
 • Some illustrations of its use in private sector and government (case studies)
 • What does this mean for BPM and BA professionals (your future)
   

 

 

 

Rūta Kinderytė

"Swedbank", AB

  Į viršų

Rūta Kinderytė pastaruoju metu dirba Swedbank Grupės Mokėjimų padalinyje, atsakinga už Mokėjimų srities verslo architektūrą ir susijusių IT sistemų valdymą Švedijoje ir Baltijos regione. Prieš tai dalyvavo veiklos efektyvumo projektuose diegiant Lean principus organizacijoje, vadovavo įvairiems Swedbank Grupės IT padaliniams. Swedbank dirba nuo 1998 metų.
 

 

Verslo architektūros panaudojimas transformuojant organizaciją ir keičiant IT sistemą

 
Lietuvoje dažnai verslo architektūros taikymas apsiriboja tik verslo procesų analize ir modeliavimu. Šiame pranešime remiantis dviem realiais Swedbank projektų įgyvendinimo pavyzdžiais parodoma ir kitų verslo architektūros komponentų:  verslo strategijos ir tikslų, verslo modelių, veiklos principų, bendrųjų terminų ir kt. taikymo nauda.

2012 m.  Swedbank Mokėjimų Operacijų padalinys iš Stokholmo buvo keliamas į Rygą. Sprendimo priėmimui ir įgyvendinimui buvo panaudoti šie įrankiai: verslo tikslų suformulavimas, bendrųjų terminų suvienodinimas, esamų ir būsimų verslo procesų analizė ir modeliavimas,  modelių panaudojimas darbo instrukcijų ruošimui bei žmogiškųjų išteklių valdymo modelio diegimas. 

Kitame banko projekte buvo keičiama viena iš bazinių IT sistemų. Įprastai Swedbank IT projektuose apibrėžiami tik funkciniai reikalavimai sistemai. Šio projekto metu papildomai buvo suformuluoti bendrieji veiklos principai, verslo modelis, atlikta verslo paslaugų ir procesų analizė bei peržiūrėtos darbuotojų atliekamos funkcijos. 

Šiuose projektuose pritaikius verslo architektūros įrankius buvo sukurta efektyvesnė organizacijos struktūra,  apibrėžti  aiškūs darbuotojų vaidmenys ir atsakomybės, standartizuoti veiklos procesai,  sumažintos personalo išlaidos. 

Pranešimo informacija gali būti naudinga įmonėms, siekiančioms išnaudoti visų verslo architektūros komponentų  taikymo privalumus.

 

 

Kim Nena Duggen

OOSE Innovative Informatik GmbH

  Į viršų


Kim-Nena ne vienerius metu dirbo didelėse, skirtingų šakų įmonėse, kuriose buvo atsakinga už verslo procesų valdymo sritį – nuo planų rengimo, tobulinimo ir pristatymo įmonių vadovams, iki darbuotojų mokymų, kuriuose supažindindavo skirtingose pasaulio vietose išsibarsčiusius darbuotojus su verslo procesų valdymo įrankiais bei metodais.

 

Šiuo metu Kim-Nena dirba išorine konsultante, kuri moko verslo analitikus ir reikalavimų inžinierius suprasti, modeliuoti bei dokumentuoti procesus, su kuriais jie dirba. Tokių mokymų rezultatas - optimizuota organizacijos veikla ir užtikrintas tinkamas IT bei procesų suderinamumas.

 

 

Do's and Don'ts in BPM and EAM activities

 

Imagine three big enterprises from different sectors (government agency, utility company, insurance) with the same goals: to identify internal business processes and to describe the used enterprise architecture artifacts to be able to derive business capabilities, optimize organizational activities and IT support, reduce costs, motivate employees, enhance flexibility and transparency, and many more.

But how and where to start?

In the last years companies have tried different approaches:
 • enterprise wide BPM initiatives, where the entire enterprise is described to identify company strategy, objectives, all business processes and enterprise and information technology architecture to then start continuous improvements
 • small separated projects with different teams in different organizational focuses with process orientation and the commitment of everyone involved to fill the enterprise architecture e.g. via optimization projects, implementing organizational changes, gathering requirements for a new tool, etc.
 • no BPM or enterprise-architecture-documentation at all based on the fear of producing a paper tiger

So what is best practice for benefitting from EAM and BPM in your enterprise with appropriate time and effort?

​See real life examples and learn the do´s and don´ts for your own enterprise while listening to this talk.

 

 

 

Gediminas Vedrickas

FICO

  Į viršų

Gediminas Vedrickas yra Fair Isaac korporacijos (FICO) projektuotojų komandos EMEA regionui narys, atsakingas už informacinių technologijų produktų bei sistemų veiklos sprendimų valdymui projektavimą bei jų įgyvendinimą.

 

Gediminas turi sukaupęs daugiau nei 12 metų informacinių sistemų kūrimo ir diegimo patirtį, kuri surformavo solidų informacinių technologijų taikymo veiklos procesų automatizavimui įvairiuose ūkio sektoriuose bagažą. Projektuose vykdytos užduotys sudaro pilną informacinių sistemų kūrimo ciklą, paremtą Object Management Group bei kitų, standartus leidžiančių organizacijų, specifikacijomis reikalavimų analizės, veiklos modeliavimo, sistemų projektavimo ir realizavimo, sistemų integracijos srityse. Pagrindinės Gedimino įgytos kompetencijos apima rizikos valdymo sistemų muitinėms bei viešųjų pirkimo tarnyboms įgyvendinimą, priimamų veiklos sprendimų, veiklos procesų valdymo ir kontrolės procesų automatizavimą finansų, draudimo, viešojo valdymo sektoriuose. Ryškiausi informacinių technologijų produktų bei sistemų kūrimo diegimo pavyzdžiai paremti FICO, SAP, Oracle, EMC, o taip pat, atvirojo kodo SpringSource, JBoss, Apache, Eclipse, kt. programinės įrangos gamintojų produktais.

 

Nuo 2013 m. vasario mėn. Gediminas Vedrickas eina Fair Isaac Lithuania, UAB generalinio direktoriaus pareigas. 2012 m. įkurta Lietuvos įmonė yra FICO profesionalių konsultavimo bei informacinių technologijų paslaugų teikimo centras, veikiantis pasauliniame FICO verslo tinkle.
 

 

Sprendimų valdymo praktika efektyviems veiklos procesams

 

Veiklos procesai yra pagrindinis organizacijos instrumentas misijos vykdymui ir užsibrėžtų tikslų siekimui. Iš pirmo karto suprojektuoti efektyvų veiklos procesą yra labai sudėtinga, dažnai net neįmanoma. Geras procesas subrandinamas per laiką, įtraukiant organizacijos kaupiamą patirtį bei žinias. Šioje veiklos proceso raidoje tyko didėjančio sudėtingumo pavojus, kurio priežastis slypi organizacijos poreikiuose atspindėti veiklos procese augančią situacijų ir išimčių įvairovę. Didėjantis sudėtingumas lemia didesnius kaštus, mažesnį lankstumą, prastą patirtį, o tai savo ruožtu mažina bendrąjį veiklos našumą.

 

Pranešime bus įvardintos dažniausiai pasitaikančios didėjančio veiklos procesų sudėtingumo priežastys, bus diskutuojama, kaip būtų galima ženkliai pagerinti procesų architektūrą pasitelkiant sprendimų valdymo praktiką. Diskusiją numatoma paremti gyvenimišku veiklos proceso bei sprendimų modelio pavyzdžiu.

 

 

Chris Henn

E2E Technologies

  Į viršų


Chris Henn IT produktų/verslo vystymo bei rinkodaros srityse dirba jau 20 metų ir turi didelę patirtį dirbant su novatoriškomis technologijomis bei sprendimais. Ši patirtis leido Chris iš esmės keisti kertinius verslo procesus bei darbo eigos principus chemijos ir vaistų, biomedicinos, naftos ir dujų, automobilių ir lėktuvų gamybos pramonėje. Darbą su procesų pokyčiais Chris tęsė finansiniame bei telekomunikacijų sektoriuose.

 

Prieš prisijungdamas prie E2E komandos, Chris užėmė vadovaujančias pozicijas SGI, Obtree, IXOS bei Esmertec kompanijose. Jis turi Bazelio (Šveicarija) universiteto molekulinės biologijos magistro laipsnį ir yra kelių vizualizavimo, bendro naudojimo bei komponentinės programinės įrangos patentų bendraautorius.

 

 

Business Middleware: Bridging the Gap between BPM and Systems Integration

 

Business and middleware are words that go easily together in the same sentence. One has nothing to do with technology, the other is all about it. But if BPM is to be more than producing pretty pictures, it needs to be inseparably liked with an organizations operational IT. The only way to do that is by bridging BPM and middleware, which provides access to all data sources to bring a process to live.

 

Current approaches struggle to fill this gap because BPM and systems integration use different languages to describe their artifacts. Just as if one person speaks Lithuanian and the other speaks English, misunderstandings – and the resulting loss of time and money – are the logical consequence.

 

But what if systems integration could be done by using the language of business – in form of models that can provide a shared context between technical and non-technical co-workers across the entire process lifecycle. And what if that model representation of interfaces could be directly executed to provide live connectivity to existing backend applications?

 

This presentation analyzes the impact of using 100% Model Driven Integration via Direct Model Execution of BPMN and UML, an approach where the model IS the middleware and the documentation IS the code – a unique form of de-risking ongoing change management.

 

As a case study, the restructuring of all sales processes at Nikon Europe, covering 35 countries and several thousand dealers, will be discussed in detail.

 

 

 

Irma Kaukienė

Vevaldis, UAB

  Į viršų

Irma Kaukienė yra Vevaldis, UAB partnerė, verslo konsultantė.
Irma yra įgijusi technologijos mokslų daktaro (informatikos inžinerija) laipsnį bei baigusi vadybos studijas BMI, neseniai įgijo OMG – Certified Expert in Business Process Modeling sertifikatą.
Irma specializuojasi rodiklių sistemų, veiklos procesų analizės ir optimizavimo, verslo valdymo sistemų diegimo valdymo projektuose.
 

 

Subalansuotų rodiklių sistemos ir verslo architektūros suderinimas

 

Veiklos procesų aprašymas yra daugelio vadybos metodikų diegimo pagrindas (pvz., ISO standartų, LEAN, TOC ir kt.). Taip pat visos vadybos metodikos negali būti pilnai įdiegtos neapibrėžus matavimo rodiklių, skirtų matuoti metodikos įgyvendinimo rezultatus ir sėkmę. Subalansuotų rodiklių sistema (BSC) gali tarnauti kaip apjungianti įvairius matavimo tikslus ir rodiklius vadybos metodika, tačiau mechaniškai įtraukti veiklos procesų matavimo tikslus ir rodiklius į BSC sistemą yra klaida, nes būtina atskirti BSC (strateginio) lygmens matavimus ir veiklos procesų (operatyvinio) lygmens matavimus, o formuojant strateginio lygmens rodiklių sąrašus reikia teisingai parinkti, kurie veiklos procesus matuojantys rodikliai yra išties strateginio lygmens, o kurie turi likti operatyviniame lygmenyje.

 

Pranešime pristatysime du rodiklių sistemų kūrimo atvejus, per kuriuos parodysime:

 • kuo skiriasi ir kur persidengia strateginio ir operatyvinio lygmens matavimai bei kokie turėtų būti atskyrimo kriterijai su praktiniais rodiklių pavyzdžiais
 • kodėl veiklos procesų modeliavimas yra svarbus žingsnis diegiant BSC, kaip braižyti ir naudoti veiklos procesų žemėlapius ir juos panaudoti apibrėžiant BSC matavimus
 • kuo skiriasi veiklos procesų matavimas ir strategijos įgyvendinimo matavimas

 

Anne Rozinat

Fluxicon

  Į viršų


Anne Rozinat turi dešimties metų procesų analizės (angl. process mining) patirtį. Anne, kartu su profesorium Wil van der Aalst, dirbo Eindhoveno technologijos universiteto (Olandija) procesų analizės grupėje. Šiame universitete ji apgynė procesų analizės daktaro laipsnį.

 

Anne yra viena iš Fluxicon kompanijos įkūrėjų ir rašo  tinklaraštį http://www.fluxicon.com/blog/.

 

 

BPM - Upside Down (Process Mining)

 

Most organizations have complex processes that are invisible, thus hard to manage or improve. Each stakeholder sees only part of the process. Manual discovery through workshops, interviews, and review of existing documentation is costly and time-consuming, and rarely reflects actual process complexity. Process mining closes this gap by making the real process visible based on existing IT data. Complete and accurate pictures of the process can be generated to analyze actual process flows, highlight bottlenecks, and show variants.

 

 

 

Marius Šveistrys

UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS"

  Į viršų

Marius Šveistrys tiekimo grandinės srityje dirba nuo 2001 metų, nuo 2005 metų UAB „ Švyturys –Utenos alus“ kompanijoje įgyta patirtis įvairiose grandyse: gamybos planavime, sandėliavime, produkcijos distribucijoje, transportavime, veiklos optimizavimo projektuose, IT sistemų ( SAP, TPS, Hamilton) diegime. Nuo 2010 metų Utenos alaus daryklos vadovas.
 

 

Darbuotojų įtraukimas – raktas į sklandų veiklos valdymą Utenos alaus darykloje

 
Taip kaip tūkstančiai kitų gamybos įmonių pasaulyje, Utenos Alaus darykla nuo pat įkūrimo 1977 metais valdoma pagal nusistovėjusius tiekimo grandinės principus. Sklandžiam ir kokybiškam tokios veiklos valdymui naudojami kokybės vadybos, aplinkosaugos, darbų saugos standartai. Tačiau, drastiškai auganti konkurencija vietinėje ir tarptautinėse rinkose reikalauja naujovių pačiame įmonių valdyme . Utenos alaus daryklos veiklos valdyme prieš keletą metų reikšmingą postūmį inicijavo Lean filosofijos diegimas kasdienėje veikloje. Bene svarbiausias pokytis, įgalinantis sklandų veiklos valdymą, yra kitoks santykis tarp vadovų ir operatorių. Alaus darykla veikia visą parą septynias dienas per savaitę, todėl operatoriai turi savarankiškai inicijuoti ir vykdyti veiklos korekcijas bei siūlyti stambesnius pokyčius vadovybei. Tiesioginis darbuotojų įtraukimas į valdymą įgalina pastovaus tobulėjimo kultūrą bei leidžia pasiekti reikšmingų pokyčių veiklos rezultatuose.

 

 

Jürgen Pitschke

BCS - Dr. Jurgen Pitschke

  Į viršų


Jürgen yra konsultacinės kompanijos BCS - Dr Jürgen Pitschke steigėjas ir savininkas.

 

Pagrindinė Jürgen darbo sritis – įmonių bei sprendimų architektūros modeliavimas ir dizainas. Jis yra pripažintas metodologinio standartų taikymo kelio ekspertas, kurio patarimai padėjo ne vienam klientui pradėti taikyti standartus ir metodus savo kasdienėje veikloje. Jürgen išvertė į vokiečių kalbą knygą „RuleSpeak approach“.

 

Jürgen klientų tarpe galima rasti ir verslo (pvz. Kuehne + Nagel (AG & Co KG)), ir viešojo sektoriaus (pvz. Šveicarijos federalinės policijos biuras) atstovų.
 

 

Mastering Business Modeling - Soft Skills for Business Analysts

How to introduce Business Process Modeling, Business Rules Analysis and Business Architecture


"If you can't describe it, you can't build it." John Zachman
 

We develop models to describe business processes, IT systems or entire enterprise. These models are part of Business Analysis and Business Process Management.
 

The OMG standards as BPMN are meanwhile widely adopted for Business Process Modeling and Management. Other standard notations address the presentation of Business Rules, Business Motivation and other aspects of an Enterprise Model. But there are also resentments and failed projects.
 

The presentation reflects how model based approaches can be successfully implemented for enterprise initiatives. Process modeling is seen as engineering discipline which is systematic and predictable. To produce high quality models it is necessary to apply different analysis and modeling techniques.
 

The presentation discusses especially soft skills needed to apply standard notations successfully. Some of the questions covered are:
 

 • What are most common problems when introducing a model based approach?
 • How to learn and apply notations? What working techniques should we apply?
 • What roles do we need in a project?
 • How can we produce good quality models? How can we measure the quality of a model?

 

 

Tadas Pukšta

IĮ LEAN MOKYKLA

  Į viršų


Tadas Pukšta yra Lean – Toyota Kata (Toyota rutinų) mokytojas ir konsultantas. Jis yra Lean mokyklos steigėjas ir jau 9 metus padeda įmonėms Lietuvoje ir užsienyje mokytis ir praktikuoti Lean (Toyota) mąstymo ir veikimo būdą. Du metus Tadas Pukšta Toyota mąstymo ir veikimo būdo mokėsi iš Hitoshi Takeda ir Masuyuki Wada.

 

Pastaraisiais metais Tadas aktyviai mokosi geriausiose pasaulio Lean organizacijose JAV (Lean Enterprise Institute, Michigan University) bei Lenkijoje. Pastaruosius penkerius metus beveik kiekvieną darbo dieną Tadas ugdo įmonių vadovus ir jų komandas Lean mąstymo ir veikimo būdo, Tobulinimo ir Ugdymo rutinų. Tadas turi patirties metalo, baldų, tekstilės, laivų statybos, statybų, elektronikos, biotechnologijų, maisto, bankininkystės ir kitose pramonės šakose.

 

Tadas yra aktyvus Toyota Kata pasaulinės bendruomenės narys. Jis prisideda prie mokslinio darbo, ieškodamas būdų, kaip Toyota metodologiją efektyviau pritaikyti Lietuvos įmonių ir organizacijų kontekste. Tadas turi iškirtinės patirties Lietuvoje Lean metodų taikymo projektinėse organizacijose, naujų gaminių ir procesų kūrimo srityje. Kelios įmonės yra geri tokios veiklos sėkmės pavyzdžiai.

 

 

Lean taikymo patirtis kompleksinius projektus vykdančiose organizacijose

 

Lean pasaulyje domimasi nuo 1990 metų, jau daugiau nei 20 metų. Lean atėjo iš Toyota gamybos sistemos. Toyota organizacijoje sakoma: "Geras mąstymas, geras procesas, geras rezultatas". Tai iš tiesų kitoks mąstymo ir veikimo būdas, ženkliai besiskiriantis nuo to, kaip vakarų vadyba supranta ir moko procesų valdymo. Projektų valdymo aplinkoje pasaulyje domimasi įvairiais metodais, padedančiais komandoms tarpusavyje susišnekėti, sinchronizuoti tarpusavio veiklas. Šiame pranešime plačiau pažvelgsime į Lean metodų taikymą projektų valdyme. Paanalizuosime, kaip Toyota geba į rinką pristatyti naujus produktus ar naujus procesus greičiau nei kiti. Taip pat aptarsime:

 

 • Lean ypatumai projektinėse organizacijose
 • Oobeya – komplikuotų projektų valdymo aplinka
 • Project roadmap – projektų valdymo platforma su Lean elementais
 • Išankstinis problemų iškėlimas ir sprendimas, ypatumai projektinėse veiklose
 • Konkretūs Lean pritaikymo pavyzdžiai dviejose statybų sektoriaus projektinėse organizacijose Lietuvoje.

 

 

Alexander Samarin

Independent consultant

  Į viršų


Alexander Samarin dirba IT srityje nuo 1977 metų, o 1986 metais jis apgynė kompiuterinės grafikos daktaro laipsnį. Alexander dirbo IT koordinatoriumi CERN bei ISO standartų organizacijoje Šveicarijoje. Darbo CERN metu jis parašė knygą "Latex companion".

 

Nuo 2004 Alexander dirbo konsultantu Tarptautiniame olimpiniame komitete (Šveicarija), Jungtinės Karalystės globos asociacijoje (JK), Mutuel grupėje (Šveicarija), Europos medicinos ir slaugos departamente (Prancūzija), IT strategijos departamente prie Šveicarijos finansų ministerijos (Šveicarija) ir Ženevos informacinių technologinių centre (Šveicarija).

 

Alexander yra įmonių architektūros kūrimo, įgyvendinimo ir evoliucijos specialistas. Savo sprendimuose jis intensyviai naudoja įmonių architektūros, verslo architektūros, BPM, SOA, ECM, IT valdymo ir IT strategijų sprendimus.

 

2009 metais Alexander išleido knygą "Improving enterprise business process management systems". Nuo 2012 metų jis dirba Afrikos plėtros banko įmonės architektu Tunise.

 

 

Business Architecture Patterns

 

Although business architecture is different from one enterprise to another, there are several common techniques or practices in doing the business architecture. In architecture, those techniques or practices are known as patterns. The latter are proven solutions to typical problems. Any well-established architecture (for example, civil architecture or software architecture) already has a lot patterns. Use of patterns allows enterprises to concentrate on their specific challenges thus become more effective and efficient.


In this session, we will present several business architecture patterns. Those patterns link different business architecture artefacts (organisational unit, business objectives, capabilities, rules, roles, etc.) and provide practical advices for addressing typical BA concerns. Examples of those patterns are: Strategy To Portfolio (STOP), Structure IT Organisation (SITO), Platform-Enabled Agile Solutions (PEAS). Knowledge of the patterns helps the participants to apply the power of business architecture in a better way.

 

Nerius Jasinavičius

UAB "TOC sprendimai"

  Į viršų

Nerius Jasinavičius baigė Buhalterinės apskaitos ir audito bakalauro ir magistro studijas Vilniaus Universitete. Taip pat įgijo Verslo Administravimo magistro laipsnį Edinburgo Universitete, dirbo vadovaujančiose pareigose finansų, gamybos, distribucijos bei IT įmonėse.
 
Pastaruosius 9 metus dirba konsultacinėje įmonėje TOC sprendimai, kuri padeda įmonėms ir organizacijoms diegti Apribojimų Teorijos bei LEAN metodus prekių bei paslaugų gamyboje, atsargų valdyme bei pardavimuose. Nerius Jasinavičius yra Sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC), sertifikuotas Apribojimų Teorijos praktikas bei tinklaraščio www.commonsense.lt autorius.
 

 

Priežasties-pasekmės loginės analizės naudojimas procesų tobulinime

 
Yra įprasta procesų analizei naudoti statistinius analizės metodus bei stebėjimą. Tačiau neretai proceso trukdžiai yra akiai nematomos taisyklės ar nustatyti matavimai. Tokius trukdžius galima efektyviai identifikuoti su priežasties-pasekmės logikos pagalba. Apribojimų teorija (TOC) turi metodologiją, vadinamą Mąstymo Procesu. O jos įrankis - Esamos Realybės Medis leidžia efektyviai identifikuoti procesų (bei sistemų/organizacijų) esminius trukdžius.

 

 

Adriana Dębska-Gil

Process Renewal Group Polska

  Į viršų


Adriana yra procesų architektūros vystymo ekspertė bei turi verslo administravimo magistro laipsnį. Jos patirtis - daugiau nei 15 metų BPM, procesų architektūros, BPM valdymo ir kokybės valdymo srityse. Šią patirtį Adriana įgijo dirbdama strateginėse, taktinėse ir valdymo pozicijose organizacijose, turinčiose nuo 40 iki 40000 darbuotojų.

 

Adriana dirba išorės eksperte su įmonėmis ir kapitalo grupėmis iš telekomunikacijų, energijos, naftos bei valdžios sektorių. Šioms įmonėms ji padeda sukurti BPM ekspertų grupes, moko valdyti procesus, kurti bei diegti procesų architektūrą. Ji taip pat pritaiko bendrinę srities architektūrą, modelius bei metodus specifiniams įmonių poreikiams.

 

Adriana dirbo BPM projektų vadove ir buvo atsakinga už ne vieną visą kompaniją įtraukiantį BPM projektą.
 

 

From Process Architecture to Functional Requirements

 


In recent years, many organizations implement the integrated information systems, which supposed to support as much as possible the fulfillment of the current activities performed by different groups of users.


Experience has shown that only an active participation of the company-wide business process’ users in the analysis and design phases guarantees the identification the complete set of functional requirements. Typically, in any organization, there are groups of employees with different levels of business processes understanding and varying degrees of sophistication in the use of various applications.
 

This case study will show how to plan, run and carry out a BPM project in order to successfully define the functional requirements in a large scale enterprise having employees with a low process knowledge and IT awareness.
 

The presentation will discuss a practical approach to the BPM project including:
 

 • Project planning with a Process Architecture definition, process analysis and design, and collection of functional requirements
 • Creation of project team and definition of its roles and responsibilities.
 • Adaptation of work methodology and preparation of analytical tools relevant to the participants’ potential
 • Risk management including cultural and political threats.

 

 

Kathleen Barret

IIBA įkūrėja ir buvusi prezidentė

  Į viršų

 

Tarptautinio Verslo Analizės Instituto (IIBA) įkūrėja ir buvusi prezidentė bei vykdančioji direktorė. Kathleen Barret tarptautiniame verslo analizės institute (IIBA) dirbo nuo pat šios organizacijos įsteigimo 2003 metais. 2009 metų birželį ji tapo organizacijos vykdančiąja direktore bei prezidente. IIBA institutas – tai profesionalių verslo analitikų asociacija, kuri kuria ir tobulina verslo analitikams skirtą gidą Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®) bei įgyvendina verslo analitikų sertifikavimo programą.

 

Kathleen turi sukaupusi 25 metų darbo informacinių technologijų versle patirtį. Vienas iš paskutinių jos projektų – nutolusio didelės finansinių paslaugų organizacijos programinės įrangos kūrimo departamento valdymas. Į verslo analizės sritį Kathleen įsiliejo kurdama verslo analitikų kompetencijos centrą organizacijoje, kurioje tuo metu dirbo. Eiti IIBA vadovės pareigas Kathleen padėjo ilgametė darbo patirtis skirtingose pramonės šakose. Ji taip pat ne vienerius metus dirbo konsultante bei yra CMMI ir lyginamosios analizės ekspertė.
 

 

A Business Analysis perspective on business process management: the foundation of effective organizational change

 

Business process is the foundation of business analysis, a radical thought since business analysis is typically associated with technology change. Although business analysts do capture technology requirements, they must also include the changes to processes and the needs of people impacted by the change for a complete picture of the requirements to emerge. 

 

In the IIBA BABOK v3 draft, business process is a set of defined ad-hoc or sequenced collaborative activities performed in a repeatable fashion by an organization. “Process is inherent in every organization regardless of the type. How an organization conducts its affairs to achieve the goals and objectives of its stakeholders is accomplished through the processes of that organization - manual, automated, or more likely, a combination. Business Process Management (BPM) determines how these processes are governed, created, modified, or cancelled. Technology supports organizational processes and enables efficiency; it cannot exist without process as the foundation.”

 

The BA must understand how the business domain operates, how the people do their jobs and how the data and business rules achieve the value goals set by the organization.

 

Today’s session will describe how the business analyst (BA) takes on the role of process analyst (PA) to focus on process improvement. You will be introduced to the foundation skills a BA brings in the execution of process analysis tasks. You will discover how process improvement is the first step towards the requirements necessary to make effective change within the organization.

 

Learning Objectives:

 

 • Describe the role of the business process analyst
 • List the skills & competencies required by the BPA to be successful
 • Explain how BPA activities and process improvement initiate the requirements process and the cycle of change to technology and the people impacted

 

Naujienos

Lapkričio 13.
Patalpinome konferencijos nuotraukas bei Roger T. Burlton pranešimo vaizdo įrašą.

Spalio 25.
Patalpinome konferencijoje pristatytų pranešimų skaidres.

Spalio 21.
Roger T. Burlton mokymai ir VPVP / BPM in Practice 2013 konferencija sėkmingai įvyko, o joje dalyvavo 267 dalyviai!

Rugpjūčio 30.
Patalpinome visą informaciją apie pranešėjus ir pranešimus.

Konferenciją organizuoja:

Partneriai:

PRG Polska BCS OOSE BPTrends Associates IIBA ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas OVC Swedbank TOC Sprendimai Vevaldis E2E Technologies Fluxicon FICO Lean mokykla Švyturys-Utenos alus