Darius Šilingas

No Magic Europe, UAB

  Į viršų

Dr. Darius Šilingas dirba No Magic Europe nuo 1998 m. Šiuo metu jis vadovauja modeliavimo sprendimų skyriui.

 

Dirbdamas No Magic Europe, Darius sukaupė didžiulę praktinių mokymų patirtį – jis yra vedęs kelis šimtus mokymų bei konsultacijų sesijų daugiau nei 20 valstybių. Darius yra vienas iš Lietuvos verslo procesų valdymo praktikų bendruomenės lyderių. Jis eina ISM Executive School vadovų magistratūros modulio “Verslo procesų valdymas” vadovo pareigas, publikuoja straipsnius bei skaito pranešimus apie verslo procesų modeliavimą.

 

Darius yra informatikos mokslų daktaras ir OMG sertifikuotas verslo procesų valdymo ekspertas.
 

 

Konferencijos atidarymas ir uždarymas

Verslo procesų inovacijos

 

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje nuolatinis pažingsninis verslo procesų tobulinimas ne visada yra veiksmingas. Pokyčiai rinkoje dažnai padiktuoja poreikį inovacijoms, kurios iš esmės keičia verslo modelį ir atitinkamai jį realizuojančius verslo procesus. Daug kas mano, kad procesų inovacijos reikalauja kūrybiškumo, tačiau, yra praktikų identifikuoti šabloniniai sprendimai, kaip galima inovuoti verslo procesus.

 

Pranešimo metu, konkretaus verslo procesu pagrįstais pavyzdžiais pademonstruosime, kaip galima pertvarkyti verslo proceso veiklas, taikant inovacijos šablonus bei kartu identifikuosime plačiai žinomus tokių inovacijų atvejus.

 

 

 

Chris Potts

Corporate Strategist, Executive Mentor and Author

  Į viršų


Chris is a world-leading specialist in corporate strategies for Enterprise Investment.  He is a hands-on corporate strategist, as well as a mentor to CIOs, their executive colleagues, Business Process leaders, Enterprise Architects, and Investment Portfolio Managers.  His is also a writer and award-winning speaker.

Chris has over twenty-five years’ experience in Corporate and Business Strategies, Business Process Design, Enterprise Architecture, Investment Portfolio Management, Business Operations, and IT.  He delivers inspirational conference keynotes and workshops around the world.

He is the author of three groundbreaking business novels which together make The FruITion Trilogy -   “FruITion", “RecrEAtion" and "DefrICtion".

 

The Consumer Now Owns the Process: What Does This Mean for BPM?

 

We are deeply into the consumerisation of markets and businesses, and there's more to come. Now, designing how your business works internally comes after designing how it contributes to people's lives and experiences - people who have access to an ever-growing wealth of online knowledge, own the technology for exploiting it, and own the processes through which they get the outcomes they want. 

At the same time, the journey continues towards 'virtual' business models based on partnerships, sourcing innovations, and end-to-end supply chain management.  These are complex and dynamic, yet must be seamless to the customer's experience and highly efficient.   What are the implications for BPM, and the investments in change your enterprise makes?

 

 • The ‘perfect storm’ of consumerisation, and virtual business models
 • BPM - outside-in or inside-out?
 • Outcomes-driven investments in process change
 • Your business process and value chain for Enterprise Investment
 • The next generation of BPM leaders
 

 

 

Deimantė Mitkuvienė

MAXIMA LT, UAB

  Į viršų


Deimantė Mitkuvienė baigė Ekonomikos ir vadybos magistro studijas Kauno Technologijos universitete. Jos specializacija - kokybės vadyba. Taip pat, Deimantė Mitkuvienė turi dizaino ir technologijų diplomuoto inžinieriaus laipsnį.

 

Pastaruosius 7 metus Deimantė Mitkuvienė dirba procesų ir kokybės valdymo departamento direktore Maxima Lt, UAB. Anksčiau ji yra dirbusi lengvosios pramonės įmonėje kokybės vadove. Dirbdama Deimantė Mitkuvienė sukaupė daug įvairios patirties procesų ir kokybės valdymo srityse: standartų diegime, sertifikavime, veiklos optimizavimo projektuose, IT sistemų integracijose su verslo procesais, audite.

 

Klientų aptarnavimo standartas Maxima LT: pokyčiai visuose procesuose

 

Nedidelėse įmonėse, kur klientus aptarnauja keli ar keliolika darbuotojų, galima pasitarti ir susitarti, kaip geriausia aptarnauti klientus, remiantis kolegų pavyzdžiu. Bet, kai klientus aptarnaujančių darbuotojų daugiau ir jie dirba skirtingose padaliniuose, atsiranda poreikis klientų aptarnavimo standartui. Klientų aptarnavimo standartas (KAS) – tai elgesio principų ir tipinių pavyzdžių rinkinys. Šis rinkinys susijęs su įmonės misija, vizija ir darbo principais.

 

Tobulinant KAS Maxima Lt visų pirma galvojama apie pagalbą darbuotojams, kuriems šis standartas leis greičiau susiorientuoti situacijoje ir atsakyti į įvairius klientų klausimus. Tačiau, KAS skirtas ne tik darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja klientą, bet ir kitiems organizacijos nariams. Klientų aptarnavimo procesas turi sąsajų su dauguma kitų vidinių procesų. To pasekoje, KAS atnaujinimas įtakoja ir kitų procesų peržiūrą. KAS organizacijoje visada susijęs su didesniais ar mažesniais pokyčiais, todėl labai svarbu įvertinti visus susijusius procesus ir įtraukti susijusių procesų darbuotojus.

 

 

 

Edmundas Vasonskis

AB "Avia Solutions Group"

  Į viršų

Tarptautinės aviacijos įmonių grupės Avia Solutions Group IT vadovas. Avia Solutions Group yra listinguojama Varšuvos akcijų biržoje.

Edmundas taip pat yra pasaulinės aviacijos detalių prekybos platformos Locatory.com akcininkas ir vienas iš įkūrėjų.

IT sektoriuje Edmundas dirba 10 metų, iš kurių 7 metus – vadovaujančiose pozicijose. Per šiuos jis metus sukaupė didelę projektų valdymo bei vystymo patirtį dirbant su CRM ir ERP sistemomis bei diegiant dokumentų ir procesų valdymo sistemą, o projektuose bei produktų kūrime aktyviai taiko Agile principus.
 

 

Verslui nereikia IT sistemų!

 

Pranešimas apie IT departamento vaidmenį organizacijoje. Kodėl IT matomas tik kaip kaštų centras ir kas atsitinka, kai IT supranta, kad verslui nereikia IT sistemų?
 

Palyginsime tradicinį ir į verslo problemos sprendimą orientuotą IT projektų vystymą. Apžvelgsime klasikines klaidas, užprogramuojančias būsimas nesėkmes. Įvertinsime, kaip Agile / Lean mąstymas ir vertybės leidžia pasiekti geresnių rezultatų.


​Pranešimui panaudosime kelis procesų perkėlimo į dokumentų ir procesų valdymo sistemą pavyzdžius iš pranešėjo asmeninės patirties.

 

 

 

Dovydas Zinkevičius

UAB Columbus Lietuva

  Į viršų

Dovydas daugiau nei 10 metų dirba aukščiausiojo lygio vadovu stambiose tarptautinėse kompanijose. Jo požiūrį į verslo procesų optimizavimo svarbą bei vietą įmonės strategijoje formavo asmeninė patirtis, dirbant veiklos efektyvumo didinimo projektuose skirtingų verslo šakų ir kultūrų įmonėse.

​Ši patirtis, taip pat, leido įsitikinti, kad efektyvūs procesai bei jų dermė su įmonėje naudojama verslo valdymo sistema yra universali ir reikšminga verslo sėkmės prielaida.
 

 

Kaip verslo procesų valdymas padeda diegiant verslo valdymo sistemas

 

Kaip jūs kuriate ryšius tarp įmonės verslo strategijos ir programinės įrangos, kurią kiekvieną dieną naudoja darbuotojai? Kad sukurtumėte šiuos ryšius, turite įmonės strategiją “išversti” į verslo įvykius ir žmonių veiksmus. Vėliau, šiuos veiksmus reikia susieti su atitinkamais programinės įrangos funkcionalumais. Kad perėjimas būtų sklandus ir naudingas, padės teisingas požiūris ir efektyvus įrankis.

Vienas iš įrankių, kuris padeda susieti įmonės strategiją su verslo valdymo sistema, yra Columbus RapidValue – jis trumpai pristatomas pirmoje pranešimo dalyje. Pagrindinis pranašumas – tai glaudžios sąsajos sukūrimas tarp įmonės strategijos, procesų, darbuotojų rolių ir VVS. Toks suderinimas užtikrina spartesnę technologinių investicijų grąžą ir mažesnę riziką.

Antroje dalyje nagrinėjami realūs klientų atvejai. Kelias, kuomet prieš VVS diegimą peržiūrimi įmonės procesai, gana įprastas. Tačiau, klientų patirtis ir rezultatai naudojant įrankį – kitokie ir įkvepiantys. Remdamiesi realia praktika, diskutuosime:

 

 • Kur klientas mato didžiausią naudą?
 • Kokie pagrindiniai skirtumai, lyginant šį pasirinkimą su įprasta patirtimi?
 • Kodėl šį kartą verslo valdymos sistemos diegimas vyko žymiai sklandžiau?
 • Kokią įtaką visos organizacijos vystymuisi daro teisingas BPM naudojimas?
 

 

 

Mantas Vilkas

Kauno technologijos universitetas

  Į viršų


Dr. Mantas Vilkas yra KTU, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Vadybos katedros docentas. Mantas Vilkas konsultuoja įmones verslo procesų struktūros kūrimo, procesų optimizavimo klausimais, derinant įvairių tobulinimo metodų (BMP, TQM, 6 sigma, Lean, TOC, Reinžineringo ir pan.) elementus. Tiria procesų valdymo praktikų poveikį organizacijų pasiekimams.


Mantas taip pat dėsto verslo procesų valdymo modulį KTU, Ekonomikos ir verslo fakulteto magistrantams.

 

 

Organizacijos gebėjimai: procesų ir išteklių deriniai konkurenciniam pranašumui įgyti

 

Pastaruoju metu vis didesnį susidomėjimą kelia organizacijos gebėjimai. Jais domisi strateginio valdymo praktikai, nes jie suteikia organizacijoms konkurencinį pranašumą. Juos tyrinėja procesų specialistai, nes organizacijos gebėjimai - tai įvairių organizacijos procesų ir išteklių derinys.


Šiame pranešime remiamasi pranešėjo patirtimi identifikuojant gebėjimus organizacijose, siekiant atskleisti organizacijos gebėjimų sandarą, identifikavimo procesą bei gebėjimų teikiamą naudą ir pavojus.


Pirmoje pranešimo dalyje, pasitelkiant UAB Naftos sektoriaus įranga LT (naftos gręžinių sandarinimo kolonų technologijos ir ilgų metalo detalių apdirbimas tekinant) ir UAB Tekstilė LT (lanksčios audimo ir polipropileno siūlų gamybos paslaugos) gebėjimus, iliustruojama gebėjimų vidinė sandara, juos palaikantys procesai ir ištekliai. Pateikiami ir kitų Lietuvos įmonių pavyzdžiai.


Antroje pranešimo dalyje aptariamas gebėjimų identifikavimo procesas bei testai, leidžiantys atskirti ar identifikuoti išteklių ir procesų deriniai gali tapti konkurencinio pranašumo pagrindu.


​Trečioje dalyje pasitelkiamas AB Ekranas atvejis, siekiant pademonstruoti gebėjimų pavojus. AB Ekranas išvystė CRT kineskopų ir Stiklo kūgių gamybos technologijas, kurios užtikrino įmonei konkurencinį pranašumą, kartu su stabilia investicijų grąža. Pozityvus grįžtamasis ryšys skatino įmonę investuoti į gebėjimų vystymą, tačiau, radikaliai pasikeitus aplinkai, įmonės gebėjimai tapo jos bankroto priežastimi.

 

 

 

Martins Liberts

UAB "INNTEC"

  Į viršų

Martins Liberts dirba IT srityje Lietuvoje ir Latvijoje daugiau nei 10 metų. Prieš darbą INNTEC, ėjo Tieto Lietuva generalinio direktoriaus pareigas. Martins yra iniciavęs Agile metodikos taikymo viešajame sektoriuje įstatymų / metodologijos pakeitimus.

 

Martins vadovavo ŽŪMIS (el. paslaugų platforma ūkininkų paraiškoms priimti) projektui, kuriam buvo naudojamos BPM technologijos.

 

Kas nutinka diegiant verslo procesų valdymo sistemą viešajame sektoriuje

 

Pranešimas paremtas patirtimi iš jau įgyvendinto projekto ŽŪMIS, kuriame pagrindinis variklis yra BPM. Projekto bendra vertė - apie 5mln. litų. Projekto klientas – Žemės ūkio ministerija.


Pirmoje pranešimo dalyje pristatysime pagrindinius projekto tikslus. Aptarsime, kodėl buvo reikalingas BPM sprendimas. Atkreipsime dėmesį, kad projekte naudoti ne tik BPM procesai, bet ir BPM procesų automatiškai generuojamos GUI formos. Ši pranešimo dalis leis susidaryti įspūdį apie projektą, jo tikslus ir uždavinius. Vienas iš pagrindinių tikslų - leisti klientui pačiam koreguoti verslo procesus bei keisti procesuose naudojamas formas (be papildomo programavimo), tam naudojant BPM įrankį.
 

Antra pranešimo dalis - apie skirtingų BPM pasirinkimą – į ką reikia atkreipti dėmesį, kokius sprendimus mes svarstėme ir kaip pasirinkome vieną iš jų. Trumpai apžvelgsime produkto teikiamą funkcionalumą, skirtumus, palaikymą, vystymą ir pan. Antroje dalyje dar parodysime pavyzdinį procesą, pademonstruosime procesų sudėtingumą bei pabrėšime projekto technologines sėkmes ir nesėkmes – kas buvo lengva, o kas - sunku.

Trečia pristatymo dalis - apie projekto rezultatus bei sėkmes ir nesėkmes. Apžvelgsime, kas buvo puiku, o kas, gal būt, galėjo būti ir geriau. Įvertinsime BPM įtaką projekto progresui: kokie buvo trukdžiai ir su kokiomis problemomis susidūrėme, kas buvo labai gerai ir kur BPM labai padėjo. Trečioje dalyje pasidalinsime rekomendacijomis – ką reiktų daryti diegėjui / klientui, kuris tikrai turi norą įdiegti BPM procesą. Pabrėšime, kad negalima diegti BPM proceso, nekeičiant kliento vidinės virtuvės. Projektas, kuriame automatizuojami procesai ir naudojama BPM tam, kad vėliau galėtume tuos procesus tobulinti ar keisti, yra ne tik IT, bet ir visos organizacijos pakytį lemiantis projektas, tad jis turi būti tinkamai suvaldytas.


 

 

Tadas Pukšta

IĮ LEAN MOKYKLA

  Į viršų


Tadas Pukšta yra Lean – Toyota Kata (Toyota rutinų) mokytojas ir konsultantas. Jis yra Lean mokyklos steigėjas ir jau 9 metus padeda įmonėms Lietuvoje ir užsienyje mokytis ir praktikuoti Lean (Toyota) mąstymo ir veikimo būdą. Du metus Tadas Pukšta Toyota mąstymo ir veikimo būdo mokėsi iš Hitoshi Takeda ir Masuyuki Wada.

 

Pastaraisiais metais Tadas aktyviai mokosi geriausiose pasaulio Lean organizacijose JAV (Lean Enterprise Institute, Michigan University) bei Lenkijoje. Pastaruosius penkerius metus beveik kiekvieną darbo dieną Tadas ugdo įmonių vadovus ir jų komandas Lean mąstymo ir veikimo būdo, Tobulinimo ir Ugdymo rutinų. Tadas turi patirties metalo, baldų, tekstilės, laivų statybos, statybų, elektronikos, biotechnologijų, maisto, bankininkystės ir kitose pramonės šakose.

 

Tadas yra aktyvus Toyota Kata pasaulinės bendruomenės narys. Jis prisideda prie mokslinio darbo, ieškodamas būdų, kaip Toyota metodologiją efektyviau pritaikyti Lietuvos įmonių ir organizacijų kontekste. Tadas turi iškirtinės patirties Lietuvoje Lean metodų taikymo projektinėse organizacijose, naujų gaminių ir procesų kūrimo srityje. Kelios įmonės yra geri tokios veiklos sėkmės pavyzdžiai

 

 

Lean kaip strategijos įgyvendinimo priemonė

 

 

 

 

Lech Jancewicz

UAB "XRM systems"

  Į viršų

Entrepreneris, vadovas ir konsultantas, turintis daugiau nei 20 metų patirtį organizuojant su klientu susijusius procesus: pardavimo, projektų valdymo, aptarnavimo.
Pastarųjų 4 metų pagrindinė veikla – verslo procesų valdymo sistemų diegimas.

 

CRM diegimas - mitai ir realybė

 

CRM - galingas akronimas, kuris nepalieka abejingų. Vieni įsitikinę, kad tai - „programa, kuri dviejų mygtukų pagalba išspręs visas įmonės problemas“. Kiti mano, kad tokios sistemos nėra reikalingos apskritai arba jos „veikia“ tik tam tikro dydžio įmonėse. Ką jau kalbėti apie nuomones dėl kainos ir sistemos nešamos naudos.


O kaip gi yra iš tiesų:

 • Kas tai per sistema?
 • Kaip įvertinti jos naudą?
 • Kiek svarbus yra diegiamo proceso modelis?
 • Kiek svarbi IT programa ir kaip pasirinkti tinkamą?
 • Kokie kiti faktoriai lemia sistemos diegimo sėkmę?


Atsakymai į šiuos klausimus ir pranešėjo nuomonė apie CRM - praktine patirtimi paremtame konsultanto/diegėjo pranešime.

 

 

 

Diskusijų sesija


Kaip įgyvendinti verslo procesų valdymą Lietuvos organizacijose?


Diskutuosime su žinomų Lietuvos organizacijų vadovais bei pripažintais procesinio valdymo ekspertais, kuriuos kviesime atsakyti ir į "aštrius" auditorijos klausimus.


Verslo procesų valdymas yra sistemingas vadybos metodas, kuriuo siekiama nuolat tobulinti organizacijos veiklą, siekiant kelti veiksmingumą ir produktyvumą. Nors dauguma verslo procesų valdymo principų atrodo savaime suprantami, tačiau, procesinio valdymo diegimas yra ypač sudėtingas, nes tam, kad pokyčiai įvyktų, reikia keisti nusistovėjusias praktikas bei taisykles ir tinkamai motyvuoti organizacijos darbuotojus. Procesinio valdymo diegimui turi įtakos ir vietinės kultūros specifika – juk, pavyzdžiui, JAV ir Japonijoje procesinis valdymas diegiamas skirtingai. O koks procesinio valdymo kultūros diegimas tinkamiausias Lietuvoje?Diskusijos moderatorius:
Darius Šilingas, No Magic Europe / ISM Executive School

Diskusijos dalyviai:

 

Algimantas Markauskas

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius, Baltijos regiono viceprezidentas

  Į viršų


„Thermo Fisher Scientific“ yra didžiausia pasaulio bendrovė, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Kompanija į Lietuvą įžengė 2010 m., įsigydama biotechnologijų bendrovę „Fermentas“. A. Markauskas Lietuvos bendrovėje dirba nuo 1986 m., jai vadovauja nuo 2008 m. 2003–2010 m. Algimantas buvo tarptautinio koncerno „Fermentas International”, valdžiusio „Fermento“ ir jo bendrų įmonių JAV, Kanadoje, Vokietijoje ir Kinijoje akcijas, plėtros viceprezidentas. 2012 m. „Thermo Fisher Scientific Baltics“ pripažinta pasauliniu Bioproduktų kompetencijų centru.
 

 

Nerijus Pačėsa

UAB „Senukų prekybos centras“ generalinis direktorius

  Į viršų


Nerijus Pačėsa yra socialinių mokslų (vadybos) daktaras, UAB „Senukų prekybos centras“ didžiausios statybinių prekių ir namų apyvokos reikmenų mažmeninės prekybos įmonės Baltijos šalyse generalinis direktorius, buvęs ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius. Taip pat yra Amerikos prekybos rūmų valdybos narys, Pažangos tarybos narys, Valstybinio studijų fondo valdybos narys. Turėdamas daugiau kaip 10 metų patirties versle, įskaitant vadovavimą Kauno regiono plėtros agentūrai, yra išleidęs apie 20 publikacijų vadybos ir verslumo temomis.

Prisijungęs prie ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto komandos 2003 metais, ėjo Magistrantūros studijų dekano pareigas, 2004-2008 m. buvo Studijų prorektorius. Nerijus Pačėsa dalyvavo daugelyje projektų, susijusių su galimybių studijomis, mokymo poreikių analizėmis, verslo ir viešojo administravimo mokymu ir buvo įsitraukęs į regioninės plėtros planavimo ir įgyvendinimo veiklą.

Tyrimų sritys:

 • Verslumo skatinimo ir plėtros veiksmai
 • Vadovo (lyderystės) įtaka organizacijos sėkmei ir socialinėms sistemoms
 • Strategijos, grįstos ištekliais ir esminėmis kompetencijomis
 • Strateginės klaidos ir jų įtaka organizacijų raidai

Dėstymo sritys:
 • Strateginis planavimas ir valdymas
 • Verslo vadyba
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vadyba
 • Verslininkystė
 

 

Vilius Kontrimas

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB, prezidento patarėjas

  Į viršų


Dr. Vilius Kontrimas yra strateginės plėtros rektoriaus patarėjas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Vilius yra dviejų kompanijų steigėjas/partneris, vėliau užėmęs aukščiausio lygio vadovo pozicijas susijusias su technologijų vadyba, verslo plėtra įvairiose industrijose. Pagrindinės funkcinės ekspertizės sritys – strategijos, procesų, kaštų, technologijų vadyba. Savo veikloje akcentuoja orientaciją į žmogų – nuo kliento iki darbuotojo, transformacinės ir tarnystės lyderystės būtinybę.


ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vilius vadovavo procesų pertvarkos ir visų pagrindinių informacinių sistemų (ERP, CRM, HR) diegimo projektų programai. Yra įgijęs daktaro laipsnį informatikos, magistro laipsnį vadybos, statybų inžinerijos srityse.
 

 

Deimantė Mitkuvienė

MAXIMA LT, UAB Procesų ir kokybės valdymo departamento direktorė

  Į viršų

Tadas Pukšta

IĮ LEAN MOKYKLA mokyklos steigėjas, Lean mokytojas

  Į viršų

Naujienos

Spalio 20.
Jau galite atsisiųsti konferencijos pranešimų skaidres

Spalio 16.
Konferencija įvyko. Ačiū visiems dalyvavusiems!

Konferenciją organizuoja:

Partneriai:

Chris Potts OVC ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Maxima Senukai ThermoFisher Lean mokykla KTU Avia Solutions Group XRM Systems Inntec Columbus